Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad: Att integrera språk och ämne i yrkesutbildning för vuxna elever med svenska som andraspråk

Daniel Östlund (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

360 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

För att öka nyanlända vuxnas möjligheter att etablera sig i samhället och arbetsmarknaden förespråkar regeringen kombinationsutbildningar där elever utvecklar det svenska språket och ett yrke parallellt. Syftet med denna text är att bidra till kunnande om utbildningsformen och aspekter som är centrala för språk-och ämnesutvecklande lärandemiljöer. Analyser av gruppintervjuer med lärare i en ämnesintegrerad kombinationsutbildning inom vård och omsorg synliggör fyra teman som kännetecknar en undervisning som vuxit fram och som upplevts som framgångsrikt av elever, lärare och skolledare på Komvux Malmö: En utbildning med tydligt yrkesfokus; En elevgrupp med en mångfald erfarenheter; Ett givande samarbete som stärker undervisningen; Ett socialt sammanhang för relationer och lärande. Resultaten pekar mot att utbildningen är ett exempel på hur aspekter som lyfts i forskning om språkutveckling, inkludering och relationella perspektiv kan växa fram och omsättas i konkret undervisningspraktik.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
Antal sidor47
Utgåva19
ISBN (tryckt)978-91-87973-80-2
StatusPublicerad - 2022

Publikationsserier

NamnSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
FörlagKristianstad University Press
Nr.19
ISSN (tryckt)2000-0022

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • vuxenutbildning
  • kombinationsutbildning
  • inkluderande undervisning
  • språkutveckling
  • svenska som andraspråk
  • yrkesutbildning

Citera det här