Specifika matematiksvårigheter - dyskalkyli: en litteraturöversikt

Anna-Lena Lindekvist

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Under senare år har jag alltmer kommit att intressera mig för elever med specifika matematiksvårigheter och vad som ligger bakom när en i övrigt normal- eller högpresterande elev uppvisar stora svårigheter i matematik. I samband med kursen Matematik och lärande 21-30 poäng gjorde jag en fallstudie av en elev som har uppenbara svårigheter i matematik. Jag fann då att det var svårt att hitta adekvat litteratur, inte minst när det gäller forskning bedriven av pedagoger. Det mesta som finns är av psykologer och neurologer. När jag nu fortsätter mina studier vill jag gå vidare och fördjupa mig inom den litteratur som finns inom området specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli. Eftersom min erfarenhet som lärare omfattar grundskolans år 1-6 har jag också inriktat mitt arbete på dessa åldrar. Syftet med min undersökning är att göra en litteraturöversikt över litteratur inom området specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli för att senare kunna gå vidare i mitt arbete med att undersöka orsaker till dessa svårigheter och försöka finna lösningar som förebygger och eller "botar".

OriginalspråkSvenska
Nej2
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2004
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här