Spectrum Evaluation in CR-Based Smart Healthcare Systems Using Optimizable Tree Machine Learning Approach

Ahmad Raza, Mohsin Ali, Muhammad Khurram Ehsan, Ali Hassan Sodhro

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectrum Evaluation in CR-Based Smart Healthcare Systems Using Optimizable Tree Machine Learning Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Computer Science

Chemistry