Speech and language therapy interventions for children with cleft palate: a systematic review

Alyson Bessell, Debbie Sell, Penny Whiting, Sue Roulstone, Liz Albery, Martin Persson, Andrea Verhoeven, Margaret Burke, Andy R Ness

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Speech and language therapy interventions for children with cleft palate: a systematic review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap