Spelet vid datorn: dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  23 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Undersökningar visar att samarbete, kommunikation och interak-tion mellan barnen inte bara erbjuds utan också ständigt är närvarande när datorn används i olika utbildningsverksamheter. Det finns dock anledning att kontrastera och kritiskt ganska den stundtals oproblematiska bild av barns samarbete som framträder i tidigare studier. Den här studiens syfte är att lyfta fram dynamiken i samvaron runt datorn i förskolan och analysen riktas därmed mot den sociala dynamik som utspelar sig då barnen samlas runt datorn. Det empiriska materialet består av observationer insamlade på tre svenska förskoleavdelningar. Tre positio-ner, benämnda ägar-, deltagar- och åskådarpositionen, har definierats. Dessa posi-tioner är såväl statiska – så till vida att med dem följer ett visst handlingsutrymme inkluderande vissa rättigheter, skyldigheter och förväntningar – som dynamiska, genom att barnen bland annat beroende på variationer i tidigare erfarenheter har olika möjligheter att utnyttja det handlingsutrymme som erbjuds inom positionernas ram. Spelet runt datorn i förskolan innebär att positionerna kontinuerligt definieras och förändras i relation till varandra.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)115-128
  Antal sidor13
  TidskriftPedagogisk forskning i Sverige
  Volym9
  Nummer2
  StatusPublicerad - 2004

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här