Spouses' existential loneliness when caring for a frail partner late in life: a hermeneutical approach.

Helena Larsson, Margareta Rämgård, Christine Kumlien, Kerstin Blomqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spouses' existential loneliness when caring for a frail partner late in life: a hermeneutical approach.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap