Stöd till elever: en tillbakablick

Forskningsoutput: Övriga bidrag

112 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den inledande delen handlar om skolans sätt att bemöta elevers olikheter och lärmiljö ur ett historiskt perspektiv. Ni får följa hur det svenska skolsystemet organiserat specialpedagogiskt stöd till elever från 1900-talets början fram till idag och hur det synliggörs i styrdokumenten. Delen handlar också om olika synsätt på elever och lärande. Ett begreppspar som beskrivs är det relationella respektive det kategoriska perspektivet som ger ett stöd i att förstå skolans varierande arbetssätt att möta elevers olikheter. 

Syftet med delen är att ni ska få en förståelse för hur det specialpedagogiska stödet till elever har organiserats och förändrats över tid. Syftet med delen är även att ni ska få möjlighet att diskutera och problematisera hur olika perspektiv kan påverka hur undervisning och lärmiljö organiseras.

OriginalspråkSvenska
FörlagSkolverket
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • inkludering
  • speciallärare
  • specialpedagog
  • specialpedagogik
  • stöd till elever

Citera det här