Staff experience and understanding of working with abused women suffering from mental illness

Anita Bengtsson Tops, B. -I Saveman, D. Tops

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Staff experience and understanding of working with abused women suffering from mental illness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap