Standardization meets practice: the case of integrating research-based work placement

Carola Aili, Lars-Erik Nilsson

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Standardization meets practice: the case of integrating research-based work placement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap