Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPeer review

Sammanfattning

Delegationen för senior arbetskraft har i uppdrag att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Delegationen ska sammanställa och sprida kunskap om forskning om äldres möjligheter och även föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvarata senior erfarenhet. Som en viktig del av arbetet med uppdraget har delegationen valt att ta fram en serie underlagsrapporter som på olika sätt behandlar senior arbetskraft. Ambitionen är att bidra till en öppen och kunskapsbaserad debatt där olika perspektiv görs tillgängliga. Författarna ansvarar för innehåll och bedömningar i rapporterna, som utgör ett värdefullt underlag till delegationens arbete. Den här underlagsrapporten, Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar, har utarbetats av Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap, Högskolan Kristianstad, docent, Dr.med.vet i folkhälsovetenskap & epidemiologi, Lunds universitet och docent, Fil.Dr. i arbetsvetenskap, SLU. I rapporten presenteras bl.a. en samlad modell som visar vilka faktorer som medverkar till ett hållbart arbetsliv – SwAgemodellen. I det avslutande kapitlet resonerar författaren om hur modellen kan användas på organisationsoch samhällsnivå. Anna Fransson och Maria Söderberg, sekreterare i delegationen, har ansvarat för arbetet med underlagsrapporten. Stockholm i juni 2019 Anna Hedborg Ordförande i Delegationen för senior arbetskraft
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
FörlagStatens Offentliga Utredningar
VolymRapport 5 Delegationen för senior arbetskraft S 2018:10
StatusPublicerad - 2019
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnRapport 5 Delegationen för senior arbetskraft S 2018:10

Citera det här