Statistical methods for assessing agreement for ordinal data

Ulf Jakobsson, Albert Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

107 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Statistical methods for assessing agreement for ordinal data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap