Statistik för hälsovetenskaperna

Göran Ejlertsson

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Den här boken ersätter den uppskattade och under nästan två decennier mycket använda boken “Grundläggande statistik – med tillämpningar inom sjukvården”. Förutom att innehållet omarbetats, ligger tillämpningarna nu inom ett bredare hälsovetenskapligt fält. Här introduceras statistikämnet på ett modernt men samtidigt enkelt och begripligt sätt. Logiken förklaras resonemangsvis. Syftet är att alla som vill skall kunna lära sig statistik.

Boken tar upp de viktigaste begreppen och metoderna, såväl när det gäller att beskriva material som att genomföra analyser. Inledningsvis finns ett kapitel om undersökningsmetodik och ett om viktiga grundbegrepp. Därpå följer olika metoder för att presentera material med hjälp av tabeller och diagram samt olika genomsnitts- och spridningsmått. Ett kapitel behandlar linjär regression och korrelation. De mest använda metoderna för statistisk analys beskrivs, och avslutningsvis redovisas några centrala epidemiologiska begrepp.

Exemplen har hämtats från hälsovetenskaperna generellt, dvs. de kan beröra yrkesgrupper som folkhälsovetare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialarbetare, läkare m.fl. Boken lämpar sig därför speciellt för högskole- och universitetsstuderande och yrkesverksamma inom dessa områden. Det finns ett stort antal övningsuppgifter, vilka har anpassats för såväl manuell hantering som datorbearbetning. För den som vill arbeta med hjälp av dator har boken en egen webbplats med ett omfattande övningsmaterial.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
ISBN (tryckt)91-44-03123-8
StatusPublicerad - 2003

Nationell ämneskategori

 • Sannolikhetsteori och statistik (10106)

Nyckelord

 • analys
 • chitvåtest
 • deskriptiv
 • diagram
 • genomsnittsmått
 • hälsovetenskap
 • korrelation
 • positiv oddskvot
 • regression
 • statistik
 • studiedesign
 • t-test
 • tabell
 • undersökningsmetod
 • z-test

Citera det här