Statistik för hälsovetenskaperna

Göran Ejlertsson

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Den här boken har under flera decennier tillsammans med sin föregångare ”Grundläggande statistik” varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälsovetenskapliga universitets- och högskoleutbildningar.

Nu har boken i sin andra upplaga ytterligare moderniserats. Statistikämnet introduceras på ett enkelt, begripligt sätt och logiken förklaras resonemangsvis. Syftet är att alla som vill ska kunna lära sig statistik.

Boken tar upp de viktigaste begreppen och metoderna att beskriva material och att genomföra analyser. Det finns kapitel om studiedesign och om viktiga grundbegrepp. Olika metoder för att presentera material med hjälp av tabeller och diagram samt olika genomsnitts- och spridningsmått redovisas. De mest använda metoderna för statistisk analys beskrivs. Därutöver ingår en del centrala epidemiologiska begrepp och ett kapitel om regression och korrelation. I den här utökade upplagan finns nyskrivna avsnitt om multivariat analys, sannolikhet och regression samt om etik.

Antalet övningsuppgifter med förklarande svar har utökats betydligt, vilket underlättar för självstudier. Exemplen har hämtats från hälsovetenskaperna, dvs de kan beröra yrkesgrupper som folkhälsovetare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialarbetare, läkare m fl. Boken lämpar sig därför speciellt för högskole- och universitetsstuderande och yrkesverksamma inom dessa områden. För den som vill arbeta med hjälp av dator finns ett omfattande övningsmaterial på webben.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
Utgåva2
ISBN (tryckt)978-91-44-07048-3
StatusPublicerad - 2012

Nationell ämneskategori

 • Sannolikhetsteori och statistik (10106)

Nyckelord

 • statistik
 • analys
 • deskriptiv
 • hälsovetenskap
 • undersökningsmetod
 • studiedesign
 • tabell
 • diagram
 • regression
 • korrelation
 • genomsnittsmått
 • t-test
 • chitvåtest
 • z-test
 • positiv oddskvot

Citera det här