Steroid hormone determination in water using an environmentally friendly membrane based extraction technique

Saioa Zorita, Pär Hallgren, Lennart Mathiasson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  61 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Steroid hormone determination in water using an environmentally friendly membrane based extraction technique”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Kemiska föreningar

  Medicin och livsvetenskap