Stochastic modeling and optimal time-frequency estimation of task-related HRV

Rachele Andersson, Peter Jönsson, Maria Sandsten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stochastic modeling and optimal time-frequency estimation of task-related HRV”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap