Strategy and capital budgeting techniques: the moderating role of entrepreneurial structure

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Strategy and capital budgeting techniques: the moderating role of entrepreneurial structure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi