Stream ecosystem functioning in an agricultural landscape: the importance of terrestrial-aquatic linkages

Sally Hladyz, Kajsa Åsbjörnsson, Eric Chauvet, Michael Dobson, Arturo Elosegi, Verónica Ferreira, Tadeusz Fleituch, Mark O. Gessner, Paul S. Giller, Vladislav Gulis, Stephen. A. Hutton, Jean O. Lacoursière, Sylvain Lamothe, Antoine Lecerf, Björn Malmqvist, Brendan G. McKie, Marius Nistorescu, Elena Preda, Miira P. Riipinen, Geta RisnoveanuMarkus Schindler, Scott D. Tiegs, Lena B. M. Vought, Guy Woodward

    Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapportKapitel i bokPeer review

    86 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Stream ecosystem functioning in an agricultural landscape: the importance of terrestrial-aquatic linkages”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap