Sammanfattning

Barn och ungas hälsa och välbefinnande är en global angelägenhet. Hälsobesvär kan vara både fysiska och psykiska, och kan komma till uttryck genom exempelvis sömnsvårigheter, smärta och ledsenhet. Eftersom hälsobesvär uttrycks på olika sätt kan de vara svåra att tolka och det kan därför vara utmanande att ge effektivt stöd och behandling. Det finns dessutom en risk för att vardagliga känslouttryck betraktas som sjukliga och att de medicineras (Horwitz & Wakefield, 2007). Ledsenhet är å ena sidan en känsla som människor återkommande erfar under livet, men ledsenhet är också ett av symtomen vid depression. I föreliggande kapitel presenterar vi populärvetenskapliga sammanfattningar av flera studier som genomförts inom ramen för forskningsprojektet ”Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar” vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad. Den första undersökningen är en tvärsnitts-studie som handlar om ledsenhet och hälsobesvär hos ungdomar. Därefter presenteras två intervjustudier om skolbarns erfarenheter av stress respektive smärta. Slutligen presenterar vi två intervjustudier som belyser skolsköterskors perspektiv. Den ena fokuserar på skolsköterskors stöd till elever som upplever stress och smärta och samtidigt har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den andra studien beskriver skolsköterskors erfarenheter av att arbeta under covid-19-pandemin.

OriginalspråkSvenska
Titel på värdpublikationBarnsliga sammanhang
Undertitel på värdpublikationForskning om barns och ungdomars hälsa och välmående
RedaktörerEva K., Eva-Lena Einberg
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
Sidor58-68
Antal sidor10
ISBN (tryckt)978-91-87973-72-7
StatusPublicerad - 2021

Publikationsserier

NamnKristianstad University Press
Nummer3

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Nyckelord

  • hälsobesvär
  • barn
  • ungdomar
  • stress
  • smärta
  • ledsenhet

Citera det här