Striking a Balance: a qualitative study of next of kin participation in the care of older persons in nursing homes in Sweden

Birgitta Wallerstedt, Lina Behm, Åsa Alftberg, Anna Sandgren, Eva Benzein, Per Nilsen, Gerd Ahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Striking a Balance: a qualitative study of next of kin participation in the care of older persons in nursing homes in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap