Structured flexibility: six case studies of how children with diagnosed autism develop independency in daily living activities

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    3 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Structured flexibility: six case studies of how children with diagnosed autism develop independency in daily living activities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap