Stuck in failure: comparing special education needs assessment policies and practices in Sweden and Germany

Thomas Barow, Daniel Östlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Stuck in failure: comparing special education needs assessment policies and practices in Sweden and Germany”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap