Students' approaches to learning in Finnish general upper secondary school

Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The aim of this study was to investigate students' approaches to learning within Finnish general upper secondary school. Students' approaches to learning were further related to variables such as form level, gender and grades in mathematics, English and physical education. Students from three general upper secondary schools (n = 549) were chosen as subjects and their approaches to learning are assessed by the Learning Process Questionnaire (LPQ). As a result of the study, significant differences were found between students' approaches to learning in the different form levels. Students' approaches to learning were further related to gender. Finally, students' approaches to learning were related to their grades in mathematics and English, but not to their grades in physical education.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)5-18
Antal sidor13
TidskriftScandinavian Journal of Educational Research
Volym43
Nummer1
DOI
StatusPublicerad - 1999
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Samhällsvetenskap (5)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Students' approaches to learning in Finnish general upper secondary school”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här