Study circles improve the precision in nutritional care in special accommodations

Albert Westergren, Carolina Axelsson, Petra Lilja-Andersson, Christina Lindholm, Karin Petersson, Kerstin Ulander

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  14 Citeringar (Scopus)
  1 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Study circles improve the precision in nutritional care in special accommodations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Samhällsvetenskap

  Agrikultur & biologi

  Medicin och livsvetenskap