Studying the effects of adsorption, recoalescence and fragmentation in a high pressure homogenizer using a dynamic simulation model

Andreas Håkansson, Christian Trägårdh, Björn Bergenståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Studying the effects of adsorption, recoalescence and fragmentation in a high pressure homogenizer using a dynamic simulation model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap