Support from healthcare services during transition to adulthood: experiences of young adult survivors of pediatric cancer

Petra Svedberg, Eva-Lena Einberg, Pontus Wärnestål, Jennie Stigmar, Anders Castor, Karin Enskär, Jens Nygren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Support from healthcare services during transition to adulthood: experiences of young adult survivors of pediatric cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap