Support to individuals with comprehensive disabilities: ideas in the Swedish Disability Act

Kent Ehliasson, Ulf Ericsson, Anita Bengtsson Tops

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Support to individuals with comprehensive disabilities: ideas in the Swedish Disability Act”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap