Supporting students with neurodevelopment disorders in school health care: school nurses' experiences

Andrea Berglund Melendez, Maria Malmsten, Eva-Lena Einberg, Eva Clausson, Pernilla Garmy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Supporting students with neurodevelopment disorders in school health care: school nurses' experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar