Supportive and demanding managerial circumstances and associations with excellent workability: a cross-sectional study of Swedish school principals

Roger Persson, Ulf Leo, Inger Arvidsson, Kerstin Nilsson, Kai Österberg, Carita Håkansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Supportive and demanding managerial circumstances and associations with excellent workability: a cross-sectional study of Swedish school principals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap