Suppression of serum TSH by Graves' Ig: Evidence for a functional pituitary TSH receptor

L. J. Brokken, J. W. Scheenhart, W. M. Wiersinga, M. F. Prummel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Suppression of serum TSH by Graves' Ig: Evidence for a functional pituitary TSH receptor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar