Surgical treatment of peri-implantitis with or without a deproteinized bovine bone mineral and a native bilayer collagen membrane: A randomized clinical trial

Stefan Renvert, Jean-Louis Giovannoli, Ann Marie Roos-Jansåker, Sven Rinke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Surgical treatment of peri-implantitis with or without a deproteinized bovine bone mineral and a native bilayer collagen membrane: A randomized clinical trial”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap