Survivors of acute leukaemia and highly malignant lymphoma: retrospective views of daily life problems during treatment and when in remission

Lena Persson, Ingalill Rahm Hallberg, Ola Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

39 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Survivors of acute leukaemia and highly malignant lymphoma: retrospective views of daily life problems during treatment and when in remission”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap