Sustainable management of migratory European ducks: finding model species

Sari Holopainen, Céline Arzel, Johan Elmberg, Anthony D Fox, Matthieu Guillemain, Gunnar Gunnarsson, Petri Nummi, Kjell Sjöberg, Veli-Matti Väänänen, M Alhainen, Hannu Pöysä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sustainable management of migratory European ducks: finding model species”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap