Svenska kyrkan och äldres välbefinnande: betydelsen av en församlings öppna verksamheter

Cornelia Wulff Hamrin, Hanna Li Kusterer, Lotta Lundberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Äldre personers välbefinnande, och hur kyrkan och dess församlingar genom sina öppna verksamheter kan bidra till detta välbefinnande, står i fokus för denna studie. Vi genomförde tretton intervjuer med personer över 65 år som besökt någon öppen verksamhet i en församling i en stad i Mellansverige sommaren 2021. En induktiv tematisk analys resulterade i fem teman: kontakt med andra, fysisk aktivitet, sysselsättning, kyrkan och församlingen samt platser att gå till.

Resultatet visar betydelsen av dessa faktorer för att minska känslan av ensamhet och bryta isolering. Det överensstämmer med tidigare forskning, men pekar också på kyrkans och församlingens potentiella betydelse för att ge äldre personer sammanhang och sysselsättning.

Det finns få studier som har undersökt detta och mer forskning behövs. Det behövs också fler sociala aktiviteter och träffpunkter för äldre i Sverige.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)29-41
Tidskriftäic Vetenskapligt supplement
Volym2
Nummer1
DOI
StatusPublicerad - 2022-mars-11

Nationell ämneskategori

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (30502)

Citera det här