swAge(TM). Sustainable working life for all ages. Modell för hållbar arbetskraft i alla åldrar

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

swAge(TM) medvetandegör och sprider kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande, olika åldrars varierande förutsättningar i arbetslivet och strategier och verktyg för att skapar friska arbetsplatser.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2016
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Arbetsmedicin och miljömedicin (30303)

Citera det här