Swedish consumers' cognitive approaches to nutrition claims and health claims

Eva Svederberg, Karin Wendin

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  7 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish consumers' cognitive approaches to nutrition claims and health claims”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Samhällsvetenskap

  Medicin och livsvetenskap