Swedish food retailers promoting climate smarter food choices: trapped between visions and reality?

Heléne Tjärnemo, Liv Södahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

52 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish food retailers promoting climate smarter food choices: trapped between visions and reality?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi