Swedish men's experiences of becoming fathers to their preterm infants

Pia Lundqvist, Liselotte Jakobsson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    61 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish men's experiences of becoming fathers to their preterm infants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap