Swedish nursing students' experience of aspects important for their learning process and their ability to handle the complexity of the nursing degree program

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Swedish nursing students' experience of aspects important for their learning process and their ability to handle the complexity of the nursing degree program”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap