Symptoms of urinary and faecal incontinence among men and women 75+ in relation to health complaints and quality of life

Karin Stenzelius, Anders Mattiasson, Ingalill Rahm Hallberg, Albert Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Symptoms of urinary and faecal incontinence among men and women 75+ in relation to health complaints and quality of life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap