Tardigrades of Kristianstads Vattenrike biosphere reserve with description of four new species from Sweden

Edoardo Massa, Roberto Guidetti, Michele Cesari, Lorena Rebecchi, K. Ingemar Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tardigrades of Kristianstads Vattenrike biosphere reserve with description of four new species from Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap