Targeted re-sequencing of F8, F9 and VWF: characterization of Ion Torrent data and clinical implications for mutation screening.

Eric Manderstedt, Rosanna Nilsson, Christina Lind-Halldén, Rolf Ljung, Jan Astermark, Christer Halldén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Targeted re-sequencing of F8, F9 and VWF: characterization of Ion Torrent data and clinical implications for mutation screening.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap