Teaching and assessment of digital, multimodal texts: exploring the possibilities to support educational practices

Petra Magnusson, Anna-Lena Godhe, Sylvana Sofkova Hashemi

    Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Teaching and assessment of digital, multimodal texts: exploring the possibilities to support educational practices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap