Teaching poetry: introducing a contextual and textual approach to undergraduate students

Jane Mattisson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Teaching poetry: introducing a contextual and textual approach to undergraduate students”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Konst och humaniora

    Samhällsvetenskap