Teaching poetry: introducing a contextual and textual approach to undergraduate students

Jane Mattisson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  5 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Teaching poetry: introducing a contextual and textual approach to undergraduate students”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Konst och humaniora

  Samhällsvetenskap