Team-based global organizations: the future of global organizing

Lena Zander, Christina Butler, Audra Mockaitis, Kendall Herbert, Jakob Lauring, Kristiina Mäkelä, Minna Paunova, Timurs Umans, Peter Zettinig

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bokPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Team-based global organizations: the future of global organizing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap