Tecknande miljö i förskoleklass: en utvärdering av Parkskolans projekt som genomförts med stöd av SIS‐medel från SPSM

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

I föreliggande rapport redovisas det uppdrag som under hösten 2016 gavs Högskolan Kristianstad som haft som övergripande syfte att bidra med en extern utvärdering av projektet ”Tecknandemiljö i förskoleklass”. Den externa utvärderingen ska betraktas som ett komplement till den interna utvärderingen som gjorts av projektdeltagarna själva. Uppdraget har genomförts inovember/december 2016, med besök på Parkskolan 23‐24/11och med bearbetning av underlag som samlats in under december 2106.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • akk
  • inkluderande undervisning
  • specialpedagogik
  • takk

Citera det här