Tensions in the field of health care: knowledge networks and evidence-based practice: an action research approach

Yvonne Johansson

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tensions in the field of health care: knowledge networks and evidence-based practice: an action research approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap