Testing an oral assessment guide during chemotherapy treatmen in a Swedish care setting: a pilot study

Pia Andersson, Lena Persson, Ingalill Hallberg, Stefan Renvert

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    46 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Testing an oral assessment guide during chemotherapy treatmen in a Swedish care setting: a pilot study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap