Testing the SF-36 in Parkinson's disease. Implications for reporting rating scale data

Peter Hagell, A. L. Törnqvist, J. Hobart

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Testing the SF-36 in Parkinson's disease. Implications for reporting rating scale data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap