Text openings and closings: Textual Autonomy and differentiation

Liliana Tolchinsky, Victoria Johansson, Anita Zamora

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Text openings and closings: Textual Autonomy and differentiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap